תנאי שימוש
Home גרסת הדפסה

שוטף ומתמלא: 18.09.08

בחירות

מצע מפלגת דעם לבחירות למועצת העיר ולראשות עיריית תל אביב יפו

דעם משרתת בנאמנות ציבור רחב של גברים ונשים, נוער וסטודנטים, עובדי מסעדות ועובדות סיעוד, פועלי בניין ופועלות חקלאות, פרילנסרים, מרצים, פעילים חברתיים ואמנים. תן/ני לנו לעשות זאת מתוך העיריה, תן/ני לנו את המנדט שלך.


מילות מפתח: בחירות, כלכלה, סוציאליזם

מפלגת דעם פועלת מאז הקמתה למען צדק חברתי ולמען שוויון בין יהודים וערבים בישראל. בבחירות למועצת העיר ולראשות עיריית ת"א-יפו, דעם נותנת ביטוי מוניציפאלי לשני עקרונות קיומיים אלה, המעצבים את אופייה של החברה הישראלית. היחסים בין תושביה היהודים של ת"א ותושביה הערבים של יפו משקפים את האפליה והקיפוח הלאומי, ומסכנים את קיומן של שתי הקהילות גם יחד. העוני וההזנחה מבטאים לא רק אפליה מובנית כלפי המיעוט הערבי בישראל, אלא גם של מדיניות כלכלית-חברתית המעדיפה את העשירים על פני העניים.
אנו פונים לבוחרים היהודים והערבים בתל אביב וביפו, לאחד כוחות כדי לשנות את פני העיר, ואיתה את פני המדינה. ההתמודדות על ראשות העיר ועל נציגות במועצת העיר, נועדה לתת ביטוי לעשייה היומיומית בה אנו מעורבים למען ארגון העובדים וכיבוד זכויותיהם. אנו שואפים לבנות אלטרנטיבה לממסד העירוני, אשר כהו חושיו לסבלם של תושבי העיר היהודים והערבים, ולהוות כתובת לכל מי שנפגע ממדיניות האפליה והקיפוח של עיריית תל אביב.

רשימת דעם תפעל למימוש העקרונות הבאים:

1. ביטול האפליה של תושבי יפו – למען שוויון ודו קיום אמיתי
עיריית תל אביב פועלת מזה שנים להפוך את יפו למכרה זהב נדל"ני. התושבים הערבים מאבדים את זכותם לבית בעירם, ובו בזמן, מנועים מלהתגורר בשכונות היהודיות של תל אביב. מדיניותה של עיריית תל אביב נגועה באפליה לאומית ארוכת שנים, שפוגעת בכל תחומי החיים של תושבי יפו. הערבים והיהודים חיים בשני קווים מקבילים – קהילה אחת היא חלק מעולם הקדמה; והשנייה שקועה עד צוואר בעוני מחפיר.
רשימת דעם קוראת לצאת למאבק בגזענות ובאפליה, על מנת להעניק לעירנו אופי שוויוני. אנו ננקוט במדיניות של אפליה מתקנת, ונדרוש להזרים יותר משאבים מצפון העיר ליפו, כדי לקדם את רווחת התושבים. השינוי יתחולל תוך כדי שתוף פעולה בין תושבי העיר הערבים ויהודים, תוך חיזוק הסולידריות בין כל חלקי העיר, ותוך עיצוב מרקם יחסים בריא בין שתי הקהילות.

2. ביטול האפליה הכלכלית – למען צדק חברתי
במהלך שני העשורים האחרונים, הפכה תל אביב לבירתם הכלכלית, החינוכית והתרבותית של העשירונים העליונים. תושבי העיר הערבים היו הראשונים להיפגע מההשלכות ההרסניות של השיטה הכלכלית הניאו ליבראלית, שאומצה בחום על ידי חולדאי ואנשיו. ואולם, פגעי המדיניות הכלכלית, לא נעצרו בשכונות הערביות. גם בשכונות היהודיות נמצא היום עוני והזנחה, וציבור הצמא למשאבים ולתקציבים ראויים, שיסייעו לו להיחלץ ממצוקותיו. העוני יכול לגרום לקרוב לבבות בין ערבים ויהודים על בסיס עקרוני ושוויוני, כדי להיאבק במדיניות הכלכלית של העירייה הנוכחית.
בתל אביב מתגורר ציבור גדול מאוד של עובדים, המועסקים ללא קביעות וללא זכויות. לא מדובר רק בפועלים קשיי יום, אלא גם בבעלי מקצועות חופשיים המועסקים באמצעות חברות קבלניות, סוכנויות כוח אדם, או חוזים אישיים. זוהי צורת העסקה פוגענית המאיימת על יציבותם הכלכלית של העובדים.

3. ביטול ההעסקה הפוגענית בעיר ובעירייה – למען העסקה הוגנת
לעיריה אחריות גדולה למצב. עשרות אלפי עובדים יהודים וערבים מועסקים על ידי המחלקות השונות של העירייה כ"עובדי קבלן" באמצעות חברות עירוניות או עמותות פרטיות. מדיניות ההעסקה של העירייה נועדה לצמצם עלויות, ולחסוך תשלומים "מיותרים" של זכויות סוציאליות ובראשן הזכות לקרן פנסיה. כך מתחמקת העירייה מאחריותה לעובדיה, ורומסת ברגל גסה את זכותם הבסיסית לעבודה קבועה ולביטחון תעסוקתי.
רשימת דעם תפעל למען קידום רווחתו של ציבור העובדים. ננהל מאבק עיקש למען שינוי סדרי העדיפויות של העירייה, למען קביעת רווחת האדם מעל לרווחי בעלי ההון; לחיזוק מעמד העובדים; להפניית משאבים לתעסוקה, תרבות, חינוך ובריאות; ולמען הפיכת העירייה לרגישה יותר לצרכי הציבור, ולכתובת אמינה המסוגלת לספק צרכים אלה.
מדיניות ההעסקה של העירייה חייבת להשתנות. נפעל כדי לעודד את עובדי העירייה להתארגן ולתבוע את זכויותיהם. העירייה צריכה לאמץ סטנדרד חדש של זכויות עובדים, ולהוות מודל לחיקוי כגוף המעסיק את עובדיו בצורה ישירה ועם מלוא הזכויות.

4. פתרון בעיית הדיור ושכר הדירה - למען מגורים הוגנים
שכר הדירה בעירנו הפך לבעיה חמורה ביותר, הפוגעת בעיקר בצעירים. המשכורות של מי שבאו לעיר כדי להתפרנס בה, יוצאות למימון שכר הדירה, והחיים ההולכים ומתייקרים הפכו לנטל בלתי נסבל.
רשימת דעם תקדם תוכניות לסיוע בשכר דירה לנזקקים, לזוגות צעירים ולסטודנטים, ותגדיל את מעורבות העירייה בפרויקטים לדיור ציבורי ביפו ובתל אביב. הורדת שכר הדירה היא אפשרית אם נצליח לשנות את מאזן הכוחות בעיר, על ידי שילוב של המאבק הפוליטי בתוך העירייה עם מאבק קהילתי מאוחד של כל שכונות העיר, למען הורדת שכר הדירה, למען קידום השכונות המוחלשות בדרום תל אביב, ונגד האפליה בדיור של תושבי יפו.

5. נגד הפרטת החינוך העירוני – כדי להעניק חינוך שווה לכל
החינוך הוא הבסיס של המחר וזכות של כל ילד וילדה. מערכת החינוך בתל אביב עוברת תהליך מואץ של הפרטה, המקצינה את הפערים החברתיים ומרסקת את ערכי הסולידריות והערבות ההדדית. העירייה משקיעה בילדי הצפון המטופחים, שסיכויי ההצלחה שלהם גבוהים לאין שיעור מאלו של ילדי הדרום העניים, ומוותרת על היתר. עשרות בני נוער צעירים, ערבים ויהודים, נפלטים מדי שנה מהמסגרות החינוכיות בעיר, ומוצאים עצמם משוטטים ברחובות ללא תקווה וללא עתיד.

החינוך ביפו הוא דוגמא בולטת ביותר למערכת חינוך המבוססת על אפלייה. אין זה סוד שהתקציב המוענק לבתי הספר הערבים במדינה נמוך מזה המוענק לבתי הספר היהודים. כתוצאה מכך, בתי הספר הממלכתיים ביפו סובלים מהזנחה, מצפיפות ומאלימות. מדיניות "ההנשרה" שנהוגה בכל בתי הספר העירוניים הערבים, מאפשרת להעלות באופן מלאכותי את אחוז ההצלחה בבגרות ולטשטש את התמונה האמיתית. רק מיעוט מתושבי יפו הערבים יכול להרשות לעצמו לשלוח את ילדיו לבתי הספר הפרטיים בעיר, שעולים הון תועפות.
רשימת דעם תפעל על מנת לקדם פרויקטים לעידוד החינוך, ולחלוקה צודקת ושוויונית של משאבי העיריה. דעם תתמוך במדיניות של אפליה מתקנת של בתי הספר והמסגרות החינוכיות בדרום העיר וביפו.

רשימת דעם תפעל בשיתוף פעולה ובתאום מלא עם וועדי ההורים בבתי הספר. נפעל לקדם יום לימודים ארוך, נקח חלק פעיל במאבק המורים להעלאת שכרם ולשיפור תנאי העסקתם, נפעל כדי להקטין את מספר התלמידים בכיתות ולהוסיף תקנים לסייעות, נעודד תגבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים והגדלת מערך היועצים החינוכיים והפסיכולוגיים בבתי הספר.
בנוסף, נפעל למען הקמת מסגרות חוץ בית ספריות להשלמת השכלה תיכונית לנוער, לנשים ולכלל האוכלוסייה. נקדם פרויקטים לסיוע במימון שכר לימוד לסטודנטים שישתלבו בפעילות התנדבותית למען הקהילה.

קידום מעמד האשה

מפלגת דעם מאמינה שעתיד החברה טמון בשיתוף הנשים בכל המישורים - הפוליטי, החברתי והכלכלי, על מנת שתוכלנה להוביל את השינוי החברתי העמוק למען חברה צודקת, שוויונית ובריאה יותר.
תנאי הכרחי לקדום מעמד האשה הוא נגישות להשכלה, ושילובה במקום עבודה בטוח בתנאים הוגנים. מצב הנשים בתל אביב יפו דורש טיפול שורש. ערביות, חד הוריות, עובדות קבלן וחברות כוח האדם, תושבות יפו ודרום העיר – אינן זוכות להתייחסות. נפעל לקידום תוכניות להשלמת השכלה עבור נשים שלא זכו לסיים 12 שנות לימוד. נפתח תוכניות להעצמת נשים, לפיתוח מנהיגות פוליטית וחברתית, ולחיזוק הסולידריות בין נשים ערביות ויהודיות. נאבק על תנאי העסקתן של פקידות, מורות, עובדות קבלן. נדרוש לפתוח גני ילדים וצהרונים מסובסדים, שיספקו רשת תמיכה לנשים עובדות.

הגנה על מהגרי עבודה

מהגרי העבודה החליפו את אלפי הפועלים העזתים שנזרקו אל מעבר לגדר. הם תושביה הבלתי מוכרים של העיר, העזתים החדשים. אחרי שבצעו את העבודות השחורות, וכשהם תובעים את זכויותיהם לדיור, לחינוך ולבריאות, הם הופכים לבלתי נראים ולנרדפים. זכותם של מהגרי העבודה לקבל מעמד של תושבים בעיר בה הם עובדים וחיים, לחיות ללא פחד ממאסר וגירוש. הרדיפה חייבת להפסק.
לדעם ניסיון ארוך בהגשת סיוע משפטי לעובדים מקומיים ולמהגרי עבודה. בעירייה נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם כל העמותות והגופים הפועלים בתחום, למען העלאת הנושא לסדר היום הציבורי, נגד הגזענות המרימה ראש, ומתוך סולידריות פועלית עמוקה המאפיינת את רשימתנו.

הגנה על התרבות ועל פועלי התרבות

בשנים האחרונות התרבות ב"עיר ללא הפסקה" הפכה לנחלתם של העשירים, ולמותרות עבור רוב התושבים. התרבות היא זכות טבעית, ותנאי הכרחי לשינוי פניה של העיר. מוסדות ואירועי תרבות חייבים להיות נגישים לכלל האוכלוסייה, במחירים סבירים.
חלק בלתי נפרד מעידוד החיים התרבותיים, הוא דאגה ל"פועלי התרבות" שעומדים מאחורי המותג תל אביב - שחקנים, זמרים, משוררים וציירים. מרביתם עובדים כפרילנסרים, ללא קביעות וללא זכויות, ואינם מקבלים תמורה נאותה לעמלם. דעם פועלת כדי לארגן את האמנים במסגרת איגוד מקצועית שתגן על זכויותיהם, וקוראת לאמני תל אביב לתמוך במאבקה על מקום בעיריה, כדי לבנות קבוצת לחץ אפקטיבית לשינוי המצב.

הגנה על איכות הסביבה

בעיות התחבורה הכרוניות של תל אביב הולכות ומחמירות, ופוגעות בעיקר במי שאין להם רכב פרטי. התחבורה הציבורית יקרה, איטית ובלתי יעילה. זאת בנוסף זאת בנוסף לבעית זיהום האויר והמחסור במקומות חניה. על מנת לשנות מצב זה, יש להקדיש משאבים רבים לבניית תשתיות ולסבסד את התחבורה הציבורית, כך שתהווה אלטרנטיבה אמיתית נגישה לכל.

תוכן

הוספת.
תגובה חדשה.

שם השולח

כתובת דוא"ל

כותרת התגובה

תוכן

Home גרסת הדפסה חזרה למעלה