תנאי שימוש
Home גרסת הדפסה

שוטף ומתמלא: 24.06.10

דיעה

לצאת מהגטו

מאת מיכל שורץ
מילות מפתח: דמוקרטיה

המרירות והחריפות של מלחמת התרבות בין תומכי בג"צ לבין האשכנזים החרדים, ואורך חיי המדף שלה בתקשורת הישראלית, נובעים מהיותה סכסוך פנימי בין יהודים. אלא, שממש כמו הסכסוך בין מדינת ישראל לבין אזרחיה הערבים, גם לסכסוך זה אין פתרון במסגרת מדינה יהודית.

מי שהקימו את מדינת היהודים חזו בעיני רוחם מדינה חילונית, דמוקרטית ואפילו סוציאליסטית. כך נוסדה מדינת ישראל כיצור כלאיים עם סתירה מבנית. יהודים מוגדרים בתעודת הזהות כבעלי לאום יהודי וערבים כבעלי לאום ערבי, ולאום ישראלי - אינו קיים. מובן שההגדרה של מי הוא יהודי ומה היא היהדות היתה ונשארה הגדרה דתית התלויה ברבנים ולא במוסדות המדינה. ומי יותר יהודי מזה שמשתייך למחנה מהחרדים, שתורתו אומנותו והוא מוכן לההרג על אהלי תורה? ומה זה משנה אם אינו מכיר במדינת היהודים ובמוסדותיה הממלכתיים?

לכן, מראשית קיומה נתנה ישראל לחרדים, כולל לאנטי ציוניים שביניהם, סמכויות והטבות מעל ומעבר למשקלם באוכלוסיה או לשיקולים קואליציוניים. הסיבה למתן ההטבות היתה אידאולוגית. האם יעלה על הדעת שמדינה יהודית תלחם בחרדים כפי שנלחמו בהם הצאר הרוסי ושאר צוררי ישראל? האם יכולה המדינה לכפות על יהודים יראי שמים לחלל את השם בבתי ספר מעורבים? מה גם, שכדי לשמור על האופי היהודי של המדינה ולמנוע התבוללות, מדינת ישראל החילונית והמודרנית מתירה עד היום נישואים רק על פי ההלכה, ואינה מכירה בנישואים אזרחיים.

זה היה המס שהציונים החילוניים הסוציאליסטים שילמו למיעוט החרדי, שיכול היה להתבדל כרצונו ולהתבטל על חשבון הקופה הציבורית. זאת הסיבה, לקיומו של זרם החינוך העצמאי, לפטור הגורף משרות צבאי ומעבודה, ולמימון הנדיב של תלמידי הישיבות. יותר משהחרדים נזקקו למדינה, המדינה היהודית נזקקה להם.

אולם, הסתירה המרכזית בין האופי היהודי של ישראל ובין הדמוקרטיה, טמונה דווקא ביחסיה עם האוכלוסיה הערבית. לערבים אין שום הטבות. להפך, המדינה יצרה את בעיית הפליטים, השתלטה על מרבית הרכוש והאדמות הערבים, השתמשה בתקנות ההגנה לשעת חירום, התיחסה אליהם כאל סיכון דמוגרפי ובטחוני, יצרה את המונח של "כפרים בלתי מוכרים", והפלתה אותם בכל תחום אפשרי. על פי חוק האזרחות, חוק השבות חל על יהודים בלבד. חוק זה מעניק אזרחות אוטומטית לכל יהודי באשר הוא, אך מתעלם מזכותם של הפליטים הערבים לשוב לבתיהם.

האוכלוסיה הערבית לא ביקשה ללמוד תורה על חשבון המדינה. היא גם לא בקשה להתבדל. המדינה גמלה לה בשיעורי אבטלה ועוני הכפולים משיעורם באוכלוסיה היהודית, ודחקה אותה לשולים. באוקטובר 2000, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, התברר פער האמון העצום שנפער בין האזרחים הערבים למוסדות המדינה, כולל בג"צ.

למותר לציין, כי בג"צ לא יצא נגד הפקעת אדמות, הרס בתים, מעצרים מינהליים, סגירת עיתונים, מניעת התאגדות, שלילת אזרחות, מניעת איחוד משפחות, והטלת מגבלות על חברי כנסת ערבים. באותם מקרים לא מרובים בהם החליט בג"צ לטובת אזרחי המדינה הערבים, כמו במקרה של עקורי איקרית וברעם, כאשר הורה למדינה לאפשר להם לחזור לכפריהם, הוא לא נעמד על רגליו האחוריות כאשר המדינה רמסה ברגל גסה את החלטת הבג"ץ.

שיעורי גידול האוכלוסיה החרדית הפכו אותם לנטל כלכלי על האוכלוסיה העובדת. גם האוכלוסיה הערבית בישראל גדלה מאוד. לשתי הקבוצות זרם חינוכי מיוחד, שתיהן אינן משרתות בצבא, שתיהן עניות ומובטלות - זו מופלת בעל כורחה, וזו מועדפת מתוך בחירה. לשתי האוכלוסיות האלו אין אמון במוסדות המדינה כולל בבג"ץ.

ככל שעובר הזמן, הסתירה בין ההגדרה של ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית מחריפה. בג"צ נתפס כמי שמנסה להגן על קבוצת מיעוט פריבילגיונית, המנסה לתפוס את המקל בשני קצותיו - מדינה דמוקרטית שמפלה ערבים; ומדינה יהודית, אבל חילונית, שאינה מוכנה לשלם את המס לחרדים. הקונסנזוס המיוחל, שיהיה מושתת על חוקה מקובלת על כולם - הולך ומתפוגג. אם ישראל חפצה באמת להיות דמוקרטית, היא אינה יכולה להגדיר את עצמה כמדינה יהודית. היא חייבת להיות מדינה שוויונית, המעניקה את אותן חובות ואותן זכויות לכל אזרחיה. כל עוד זה לא קורה, ההתנגשות הבלתי נמנעת עם הערבים והחרדים תמשיך לרסק את המדינה מבפנים.

תוכן

הוספת.
תגובה חדשה.

שם השולח

כתובת דוא"ל

כותרת התגובה

תוכן

תגובות קודמות

"מי עושה אותך יהודי?"

מאת אלי
צפון
נשלח 06.07.10, 21:25

אם עמנו נקרא בעיני האומות עולם "העם היהודי" מה הדבר שייחבר אותך להגדרה כל כך מרוממת ומדויקת זו אם לא התורה והמצוות שקיבלו אנשיה הראשונים של תחילת ביסוסה של אומה זאת

"צילומים מהממים"

מאת חיה מריאנה
ירושלים
נשלח 25.06.10, 17:30

רציתי להתייחס דווקא לצילומים, לא ייאמן, ממש עוצר נשימה.

"תודה"

מאת עמית מאוטנר
חצב
נשלח 24.06.10, 16:03

ההקבלה בין אוכלוסית החרדים לבין התושבים הערבים היא הקבלה מצוינת, והאופן שבו זה נכתב עושה סדר בראש ומעמיד דברים על דיוקם. רשימה חשובה בעיניי, תודה.

Home גרסת הדפסה חזרה למעלה