חיפוש לפי נושאים

ירושלים

2005

מיכל שורץ
חופרים אל העבר, שוכחים את העתיד
מנהרות חדשות במתחם אל אקצא

גליון 17, נובמבר 2005

מיכל שורץ
עיריית ירושלים מכריזה מלחמה על תושבי סילוואן
מזרח ירושלים

גליון 17, נובמבר 2005

שוטף ומתמלא: 2008

מיכל שורץ
בשולי הכביש המהיר
מצור וסכנת גירוש לבדואים באזור מעלה אדומים

שוטף ומתמלא: 21.08.08

מיכל שורץ
פרץ התנחלות היפר אקטיבי בירושלים וסביבותיה
שוטף ומתמלא: 13.04.08

שוטף ומתמלא: 2007

מיכל שורץ
חלוקת ירושלים (והשלום) לא עומדים על הפרק
שוטף ומתמלא: 27.11.07


www.etgar.info/he/keywords__283/������������������������������������������
21.02.2018, 20:02