2013

ינואר

05.01.2013

ימי הזעם
תמר פליישמן

פברואר

15.02.2013

שני תינוקות
שני נהלי גב-אל-גב באותה שעה ובאותו מקום.

תמר פליישמן

אפריל

06.04.2013

לראות את סאמר עיסאווי
תמר פליישמן

מאי

07.05.2013

במחסום הפועלים הזה האדם הוא מספר
תמר פליישמן

יוני

16.06.2013

"להחזיק את האוכלוסייה בחוסר ודאות מתמיד"
תמר פליישמן

יולי

01.07.2013

ליצור תחושת נרדפות
תמר פליישמן

אוגוסט

25.08.2013

רמדאן 2013
תמר פליישמן


www.etgar.info/he/online/2013
27.04.2018, 00:04